Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21645
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thanh Long Long Xuyên
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Bùi, Thị Thanh Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Long Long Xuyên qua 3 năm 2016 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó, đề ra một số giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục những mặt yếu kém, nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21645
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.