Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21648
Title: Thực trạng mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Khương Ninh
Lê, Ngọc Thư
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lí phương thức mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21648
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.