Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21653
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Trần, Trung Nguyên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Description: 102 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21653
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.