Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21659
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Hiền
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh của Công ty Cần Thơ Ford trong 3 năm 2016-2018. Qua đó giúp Công ty thấy được những ưu điểm, khuyết điểm để tiếp tục phát huy hay khắc phục nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21659
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.