Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21665
Title: Giải pháp phát triển loại hình du lịch Homestay tại Mỹ Hòa Hưng tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Phú Son
Trần, Thị Ngọc Hà
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng kinh doanh mô hình du lịch Homestay tại xã Mỹ Hòa Hưng. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh loại hình Homestay tại xã Mỹ Hòa Hưng để chỉ ra những mặt hạn chế. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của mô hình du lịch Homestay ở Mỹ Hòa Hưng.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21665
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.