Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21721
Nhan đề: Phân tích giá sẵn lòng trả của việc chuyển đổi từ xe máy sang xe buýt tốc hành tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị Mỹ Loan
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định mức giá sẵn lòng trả của người dân ở thành phố Cần Thơ để chuyển đổi từ việc đi xe máy sang sử dụng dịch vụ xe buýt tốc hành. Từ đó đề xuất các giải pháp để khuyến khích và phát triển hệ thống xe buýt tốc hành.
Mô tả: 87 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21721
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.