Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21724
Nhan đề: Phân tích giá sẵn lòng trả của người dân Thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ xe buýt nhanh (BRT) tiếp cận bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên và phương pháp định giá suy luận
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị Yến Khoa
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiện trạng phát triển dịch vụ BRT hiện nay và ước lượng mức giá sẵn lòng trả cho dịch vụ BRT tại TPCT. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng dịch vụ BRT trên địa bàn thành phố
Mô tả: 79 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21724
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.