Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2173
Title: Phật giáo trong đời sống người dân Hà Nội hiện nay =
Other Titles: Buddhism in the contemporary life of Hanoians
Authors: Đàm, Tuấn Anh
Keywords: Phật giáo
Người dân
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 01 .- Tr.61-71
Abstract: Những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo trong những năm gần đây là yếu tố quan trọng để tạo ra bộ mặt mới trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân cả nước nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Người ta đang chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ của Phật giáo trong đời sống của người dân, đặc biệt là người dân thành thị. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ này là vì một số niềm tin mang tín ngưỡng dân gian đã hòa quyện vào niềm tin Phật giáo và chưa hề suy giảm trong thời hiện đại. Trong bài viết này, chúng tôi điểm lại một số khía cạnh sinh hoạt Phật giáo trong đời sống người dân Hà Nội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2173
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_449.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.