Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21733
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình chung trụ sở ban chỉ huy quân sự xã và công an xã Long Hưng B tại công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Thành
Authors: Hồ, Hữu Phương Chi
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng chung trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã và công an xã Long Hưng B tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và hạ giá thành sản phẩm trong thời gian tới.
Description: 106 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21733
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.