Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21742
Title: Phân tích rủi ro tiêu thụ lúa của nông hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Dương, Thị Nhã
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích rủi ro tiêu thụ lúa của nông hộ tham gia CĐL ở huyện Vĩnh Thạnh, TPCT. Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu rủi ro đầu ra, tăng thu nhập cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21742
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.