Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21760
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch Tri Tôn
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch và mức độ hài lòng của khách khi đến du lịch ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ đó phát hiện ra được những cơ hội và thách thức của vùng, qua đó đưa ra các giải pháp để du lịch Tri Tôn phát triển tốt hơn.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21760
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.