Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21773
Title: Mức sẵn lòng chi trả cho nhãn hiệu “Gạo thân thiện môi trường” để bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Khổng, Thị Tuyết Nhanh
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích WTP của người dân thành thị cho sản phẩm “gạo thân thiện môi trường” để bảo vệ hệ sinh thái KBT thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21773
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
848.48 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.