Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21785
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch nước ngoài theo tour của người dân quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Trần, Thế Tâm
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch nước ngoài theo tour của người dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp giúp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu du khách.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21785
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.