Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21787
Nhan đề: Phân tích hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh Bắc Đồng Nai
Tác giả: Trần, Thị Hanh Phúc
Lê, Duy Tân
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn nhằm có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình huy động vốn của Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai. Từ đó đề xuất một số giải pháp để mở rộng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai, duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tốt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt.
Mô tả: 56 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21787
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.