Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21787
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh Bắc Đồng Nai
Authors: Trần, Thị Hanh Phúc
Lê, Duy Tân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn nhằm có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình huy động vốn của Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai. Từ đó đề xuất một số giải pháp để mở rộng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Đồng Nai, duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tốt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21787
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.