Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21792
Title: Phân tích tác động của hoạt động khuyến mại đến hành vi người tiêu dùng của khách hàng tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Đinh, Công Thành
Ngô, Lê Như Thơ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của hoạt động khuyến mại đến hành vi người tiêu dùng của khách hàng tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao tác dụng của hoạt động khuyến mại cho siêu thị Lotte Mart Cần Thơ.
Description: 102 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21792
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.