Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21795
Title: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương vào loại hình du lịch có trách nhiệm tại chợ nổi Cái Răng
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Nguyễn, Thị Thắm
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương vào loại hình du lịch có trách nhiệm tại Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. Từ đó đề ra những giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào sự phát triển bền vững của du lịch tại Cái Răng nói riêng và TP Cần Thơ nói chung
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21795
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.