Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21799
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TMDV tin học Huỳnh Nguyễn Điền Thanh
Authors: Trần, Khánh Dung
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2016 - 6/2019 để tìm ra những hạn chế và từ đó đề xuất những biện pháp hợp lí để năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Description: 49 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21799
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
545.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.