Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21815
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV dược phẩm Minh Ngọc
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Trần, Thị Ngọc Như
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV Dược phẩm Minh Ngọc. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và khoản phải thu tại công ty.
Description: 148 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21815
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.