Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2182
Title: Xu thế chuyển dịch lợi thế so sánh ở khu vực Châu Á
Authors: Tạ, Phúc Đường
Lê, Văn Hùng
Keywords: Lợi thế so sánh
Lợi thế so sánh bộc lộ
Chuyển dịch lợi thế so sánh
Cơ cấu xuất khẩu
Cấu trúc kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.81-94
Abstract: Bài viết sử dụng chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ (RCA) để phân tích quá trình biến động cấu trúc xuất khẩu và lợi thế so sánh của các ngành hàng phân theo trình độ công nghệ của các nền kinh tế quan trọng trong khu vực Châu Á, bao gồm Việt Nam; đề xuất một số hàm ý chính sách lựa chọn ngành hàng xuất khẩu ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2182
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_889.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.