Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21821
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân ở tỉnh Sóc Trăng
Authors: Võ, Thành Danh
Trần, Thị Mỹ Nhân
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng năng suất lúa vụ ĐX ở tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng năng suất lúa của nông hộ.
Description: 113 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21821
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.