Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21835
Title: Linh mục Francoise Marie Savina với việc truyền bá công giáo vào vùng người HMông ở huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Authors: Lê, Đình Lợi
Keywords: Francoise Marie Savina
Hội Thừa sai Hải ngoại Paris
Công giáo
Người Hmông
Sa Pa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.86-92
Abstract: Công giáo được truyền nhập vào các tỉnh miền núi phía Bắc khá muộn so với các vùng miền khác trên cả nước. Đầu thế kỷ XX, Công giáo mới được các giáo sĩ Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP) truyền bá đến vùng người Hmông ở Sa Pa (Lào Cai). Một trong những người có công lao lớn là Linh mục Francoise Marie Savina. Hoạt động của vị giáo sĩ này đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong công cuộc truyền bá Công giáo nơi đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21835
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.