Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2186
Title: Tiềm năng ứng dụng của nấm Purpureocillium Lilacinum trong kiểm soát bệnh hại cây trồng
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Văn Giang
Lê, Tiến Dũng
Dương, Hoa Xô
Keywords: Nấm Purpureocillium lilacinum
Kiểm soát
Bệnh hại cây trồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 4 .- Tr.33-36
Abstract: Nấm Purpureodllium lilacinum là một trong những loài vi sinh vật phổ biến trong đất ở hầu hết các hệ sinh thái trên thế giới. Đây là loại nấm ký sinh cơ hội phát triển rất mạnh trong quần xã vi sinh vật quanh rễ cây và có khả năng sinh ra các enzyme phân giải protease và chitinase. Rất nhiều nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới đã chứng minh nấm p. lilacinum tiêu diệt được các loài tuyến trùng Meloidogyne spp. một cách rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nấm P. lilacinum còn có khả năng kìm hãm sự sinh trưởng của một số tác nhân gây bệnh khác trong đất. Vì thế, loài nấm này được xem như một tác nhân sinh học rất tiềm năng trong việc kiểm soát dịch bệnh ở cây trồng, đặc biệt là bệnh do tuyến trùng gây ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2186
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.