Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21913
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm ngoại ngữ cho con của phụ huynh tại địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Trần, Thị Bích Phương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm ngoại ngữ cho con của phụ huynh tại địa bàn quận Ninh Kiều ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp học viên có môi trường học tập tốt hơn và nâng cao vị thế cạnh tranh của các trung tâm ngoại ngữ trên thị trường.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21913
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.