Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21939
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Đặng, Hồng Vy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Ngân hàng.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21939
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
602.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.