Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21957
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Cửu Long Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Lê, Thị Tâm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Khách sạn Cửu Long giai đoạn 2016 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, qua đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21957
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.