Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21959
Title: Phân tích những nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh ngành nhựa – bao bì nhựa được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Trần, Tường Duy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa-bao bì nhựa được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa-bao bì nhựa.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21959
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.