Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21980
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ dừa tỉnh Bến Tre
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Hồng Phúc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các DNNVV trong lĩnh vực TCMN dừa tại tỉnh Bến Tre, từ đó đưa ra biện pháp giúp các DN này hoạt động hiệu quả hơn.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21980
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.