Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21991
Title: Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại tại các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Võ, Văn Dứt
Võ, Hà Phương Duyên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại tại các nước Đông Nam Á (ASEAN). Từ đó, đề xuất một số kiến nghị lưu ý về mặt chính sách tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thương mại trong tương lai.
Description: 109 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21991
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.