Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22014
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu giày của công ty TNHH An Giang SAMHO
Tác giả: Trần, Thị Bạch Yến
Đoàn, Thị Huỳnh Thanh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng xuất khẩu giày của Công ty TNHH An Giang Samho 2016-6/2019. Tìm hiểu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu đưa ra giải pháp nâng cao xuất khẩu giày của công ty.
Mô tả: 76 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22014
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.