Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22030
Nhan đề: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH
Tác giả: VƯƠNG TẤN SĨ & NGUYỄN THANH PHONG, Tấn Sĩ & Thanh Phong
TỐNG, THỦY MY
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH trình bày về việc thiết kế mô hình nhà thông minh với các tính năng tự động và điều khiển các thiết bị thông qua mạng wifi và hệ thống chống trộm cho ngôi nhà.
Mô tả: 43tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22030
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.