Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22046
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần của giới trẻ tại TPCT, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy ý định tiêu dùng xanh, loại bỏ và thay thế nhựa dùng một lần.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22046
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.