Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22046
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Thị Thảo Nguyên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần của giới trẻ tại TPCT, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy ý định tiêu dùng xanh, loại bỏ và thay thế nhựa dùng một lần.
Mô tả: 90 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22046
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.