Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22057
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Thanh Thiệu
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Description: 111 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22057
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.