Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22081
Title: Thực trạng liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản lúa gạo tại TP. Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trịnh, Thị Xuân Hoa
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản và mô hình liên kết sản xuất lúa gạo tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong liên kết sản xuất, trong việc ứng dụng công nghệ sấy và bảo quản lúa gạo tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22081
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.