Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2212
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo COSO 2013
Authors: Trương, Nguyễn Tường Vy
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần
Coso 2013
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.60-63
Abstract: Tín dụng là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, song đây cũng được đánh giá là một trong những nghiệp vụ phức tạp và có độ rủi ro cao. Ngày càng có nhiều vụ án liên quan đến tín dụng nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng thương mại, trong đó có nguyên nhân bắt nguồn từ việc không chấp hành đúng các quy định, quy trình nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng cũng như thiếu sự quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp lãnh đạo ngân hàng. Do đó, muốn tồn tại và phát triển, ngoài các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng cần phải thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hiệu quả đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Bài viết trao đổi về thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo COSO 2013 trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2212
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_359.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.