Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22209
Title: Kinh nghiệm ứng dụng kế toán quản trị trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Kinh nghiệm
Ứng dụng kế toán quản trị
Trên thế giới
Bài học cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.10-12
Abstract: Theo Luật Kế toán sửa đổi 2015, kế toán quản trị (KTQT) là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. KTQT cung cấp các thông tin hữu ích về các nội dung như phân loại chi phí, kiểm soát chi phí, lập dự toán trong doanh nghiệp (DN), phân tích thông tin nhằm phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn. Trên thế giới, kế toán quản trị phát triển từ khá lâu, trong khi ở Việt Nam, công tác kết toán quản trị vẫn còn khá mới mẻ và chỉ mới được quan tâm vài năm trở lại đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22209
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.