Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2221
Title: Phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Nhâm
Keywords: Kinh tế số
Công nghiệp thông minh
Trí tuệ nhân tạo
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.3-9
Abstract: Bài viết góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế dựa trên công nghệ kỹ thuật số thông qua phân tích lợi thế, tiềm năng kinh tế số của Việt Nam; tham khảo kinh nghiệm một số nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời, đề xuất 5 giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2221
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.