Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2223
Title: Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại
Authors: Đặng, Hữu Mẫn
Lê, Thùy Dung
Keywords: Công ty mục tiêu
Công ty thâu tóm
Sáp nhập và mua lại nội địa
Sáp nhập và mua lại xuyên biên giới
Hồi quy Logistic
Thị trường nhân tố không hoàn hảo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.10-18
Abstract: Bài viết sử dụng một mẫu gồm tất cả các thương vụ sáp nhập và mua lại tại 8 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2013, khảo sát ảnh hưởng của các nhân tố thể chế và điều kiện kinh tế ở cấp độ quốc gia đến quá trình ra quyết định hình thức mua lại (mua lại nội địa và mua lại xuyên biên giới) của các công ty thâu tóm, đưa ra hàm ý chính sách cho các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động sáp nhập và mua lại tại thị trường Đông Á và Đông Nam Á.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2223
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.