Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Mỹ Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2020-03-06T08:17:45Z-
dc.date.available2020-03-06T08:17:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22234-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm mục đích phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phương pháp hồi quy nhị nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: (1) Đội ngũ nhân viên, (2) Chiêu thị, (3) Ảnh hưởng từ xung quanh, (4) Sản phẩm dịch vụ và (5) An toàn, bảo mật.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.61-63-
dc.subjectCác nhân tố ảnh hưởngvi_VN
dc.subjectĐến quyết định gửi tiết kiệmvi_VN
dc.subjectKhách hàng cá nhânvi_VN
dc.subjectNgân hàng thương mại cổ phầnvi_VN
dc.subjectBưu điện Liên Việtvi_VN
dc.subjectTrên địa bàn tỉnh Trà Vinhvi_VN
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trên địa bàn tỉnh Trà Vinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.