Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22263
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Dương Toàn Phát
Authors: Nguyễn, Thúy An
Phạm, Như Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh,và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Dương Toàn Phát, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
Description: 161 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22263
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.