Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22272
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH dược phẩm Kim Hoàng Đức
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Minh Đức
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH DP Kim Hoàng Đức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới.
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22272
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.