Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22276
Nhan đề: Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy vi khuẩn kết tụ sinh họcbacillus subtilis pro.01.c trong xử lý nước thải từ cơ sở chế biến sữa đậu nành
Tác giả: GS.TS. CAO NGỌC ĐIỆP ; NCS. LÊ THỊ LOAN, NGỌC ĐIỆP ; THỊ LOAN
NGUYỄN, THỊ YẾN NHI
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chất kết tụ sinh học là một hợp chất được tổng hợp từ vi sinh vật, chúng gom và lắng các chất hữu cơ nên được sử dụng để xử lý nước thải và chúng không độc hại cho con người và môi trường. Dòng vi khuẩn Bacillus subtilis PRO.01.C được phân lập từ mẫu nước thải của cơ sở sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, có khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học cho tỷ lệ kết tụ với dung dịch kaolin là 12,25%. Thành phần môi trường tối ưu cho dòng vi khuẩn Bacillus subtilis PRO.01.C gồm có nguồn khoáng vô cơ là KCl (0,5%), nguồn nitrogen là urea (0,05%), nguồn carbon là tinh bột (1%) ở pH 6 cho tỷ lệ kết tụ 10,14% với dung dịch kaolin sau 5 phút để lắng, bổ sung dung dịch CaCl2 và 0,2% dịch nuôi sinh khối vi khuẩn. Ứng dụng chủng vi khuẩn này trong xử lý nước thải cơ sở chế biến sữa đã làm giảm các chỉ số BOD5, chỉ số TSS, chỉ số Nitơ tổng, chỉ số Photpho tổng và hàm lượng Amonium lần lượt là 4,69%, 18,18%, 8,93%, 3,13% và 85,37% so với chỉ số ban đầu.
Mô tả: 45tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22276
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
465.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.