Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22278
Title: Đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng trên các sản phẩm nước rửa chén ở thành phố cần thơ
Authors: TS. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Trần, Công Định
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng trên các sản phẩm nước rửa chén ở Tp. Cần Thơ”được thực hiện với mục tiêu là tìm hiểu chất lượng của một số mẫu nước rửa chén hiện có trên thị trường thành phố Cần Thơ, có đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng theo qui định của TCVN 6971:2001 hay không. Nhằm đánh giá một cách khách quan về chất lượng của một số thương hiệu nước rửa chén có tên tuổi nói chung và các loại nước rửa chén trôi nổi không rõ xuất xứ nói riêng.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22278
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.