Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2232
Nhan đề: Một vài đặc điểm truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Từ khoá: Đặc điểm sáng tác
Người viết trẻ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật;Số 3 .- Tr.71-79
Tóm tắt: Nghiên cứu chất trẻ trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc điểm thời đại trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, tính chất đô thị trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2232
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.59 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.