Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2232
Title: Một vài đặc điểm truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Đặc điểm sáng tác
Người viết trẻ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật;Số 3 .- Tr.71-79
Abstract: Nghiên cứu chất trẻ trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc điểm thời đại trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, tính chất đô thị trong truyện của người viết trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2232
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.