Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22383
Nhan đề: EVN làm gì để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai?
Từ khoá: EVN
Giảm thiểu thiệt hại
Ứng phó thiên tai
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 4 .- Tr.137-138
Tóm tắt: Ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai năm 2018, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn phải chủ động trước mọi tình huống.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22383
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
883.85 kBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.