Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22445
Title: Những yêu cầu về năng lực đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê, Thị Hiền
Keywords: Những yêu cầu về năng lực
Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao
Ngành nông nghiệp
Trong bối cảnh
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.4-6
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. CMCN 4.0 diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có nông nghiệp. Để ứng dụng những thành tựu công nghệ vào nông nghiệp thì một trong các yêu cầu đòi hỏi là phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp có chất lượng cao. Bài viết sẽ đi sâu phân tích những năng lực cần có đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22445
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.