Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22447
Nhan đề: Dịch vụ công thiết yếu cho khu vực duyên hải và hải đảo
Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Hoàng, Văn Hoan
Hoàng, Đình Minh
Từ khoá: Dịch vụ công thiết yếu
Khu vực duyên hải
Hải đảo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Dịch vụ công thiết yếu được cung ứng nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân. Tuy nhiên, nhu cầu về dịch vụ công thiết yếu tại khu vực thành thị khác với khu vực nông thôn và với khu vực duyên hải, hải đảo thì càng có sự khác biệt lớn hơn. Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm của dịch vụ công thiết yếu đối với khu vực duyên hải và hải đảo hiên nay, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ công thiết yếu cho khu vực này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22447
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.