Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22457
Title: Những yếu tố tác động đến thị trường M&A Việt Nam 2018-2019 và một số giải pháp cho Việt Nam
Authors: Đặng, Xuân Minh
Keywords: Những yếu tố tác động
Thị trường M&A Việt Nam
2018-2019
Một số giải pháp cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.39-41
Abstract: Tổng giá trị M&A tại Việt Nam năm 2018 đạt 7,64 tỷ USD, bằng 74,9% so với năm 2017, tuy nhiên tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn trong giai đoạn 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu chửng lại. Để khơi thông điều này, tác giả cho đưa ra những phân tích làm căn cứ tháo gỡ các rào cản cũng như khuyến nghị các giải pháp quyết liệt để giúp Chính phủ cũng như các nhà đầu tư đạt mục tiêu và kỳ vọng đã đề ra. Những vấn đề về định giá, quản trị thương hiệu, và quản trị hậu M&A cũng là những vấn đề đáng chú ý của hoạt động M&A là những vấn đề mà Chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam càn tập trung tháo gỡ các rào cản, cũng như xác định chiến lược và giải pháp phù hợp nhằm đạt được những thương vụ thành công trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22457
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.